Zyski z lokaty strukturyzowanej w PKO Banku Polskim

28 lutego 2015 r. upłynął okres inwestycyjny dla lokaty strukturyzowanej, oferowanej przez PKO Bank Polski w 2012 r. Inwestycja poczyniona przez klientów banku w 2012 r. okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Na koniec 2,5-letniego okresu lokaty, inwestorzy odnotowali 12% zysk w skali roku, przed opodatkowaniem. Lokata ustrukturyzowana polegała na połączeniu 3-miesięcznej lokaty z oprocentowaniem 8% w skali roku oraz lokaty strukturyzowanej opartej na indeksie WIG20, skupiającym 20 największych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inwestycja polegała na złożeniu 50% środków na 3-miesiecznej lokacie terminowej oraz 50% środków na 2,5-letniej lokacie strukturyzowanej, uzależnionej od indeksu WIG20. Inwestycja była udana ponieważ wartość indeksu WIG20 nie przekroczyła ustalonego progu 36%, a zwiększyła się jedynie od 5% w porównaniu do poziomu początkowego. Tym samym, na zysk 12% w skali roku przed opodatkowaniem składa się 30% zysk za całość inwestycji z wyłączeniem stałego 8% oprocentowania 3-miesięcznej lokaty. (Źródło: PKO Bank Polski, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię