Zyski z depozytów w Idea Banku

Posiadacze lokaty strukturyzowanej „Niemieccy Giganci” dostępnej w Idea Banku w ciągu 3 lat zyskali 27% zysku. Zakończyła się ona 7 lutego 2017 roku. Bank przeprowadził w ostatnich trzech latach 32 subskrypcje depozytów strukturyzowanych, z czego aż 31 zakończyło się zyskiem. Depozyty te są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz stuprocentową gwarancją zainwestowanego kapitału.

Depozyt zakładał możliwość wypłaty odsetek na poziomie maksymalnie 27%, jeżeli notowania 5 niemieckich spółek, wśród których znalazły się BMW, Duetsche Post, Duetsche Telekom, Henkel oraz Metro, będą po 3 latach nie niższe niż w dniu otwarcia lokaty. Dotychczas Idea Bank przeprowadził 11 subskrypcji lokaty „Niemieccy Giganci”, z których osiem już się skończyło. Sześć z nich już po roku zakończyła się ona zyskiem na poziomie 9%, więc właściciele depozytu nie musieli kontynuować inwestycji przez 3 lata. Depozyt automatycznie kończy się, jeżeli po roku akcje niemieckich spółek warte będą warte nie mniej niż w dniu rozpoczęcia lokaty. Kolejny odczyt odbywa się po dwóch latach. Spełnienie tego warunku powoduje naliczenie odsetek na poziomie 18% i automatyczne zakończenie inwestycji.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię