Zmiany w lokatach Banku Pocztowego

Bank Pocztowy postanowił w październiku wprowadzić zmiany w oprocentowaniu swoich produktów depozytowych. Na szczęście dla potencjalnych klientów bank wprowadza podwyżki oprocentowania w przypadku lokat progresywnych, a dokładnie depozytów na 24 i 36 miesięcy. W przypadku lokaty progresywnej na 24 miesiące oprocentowanie w ostatnim kwartale będzie wynosić 6%, a średnie oprocentowanie roczne 3,31%. Lokata na 36 miesięcy w ostatnim kwartale będzie oprocentowana na poziomie 7% przy średnim oprocentowaniu rocznym 3,94%.

Oprócz tego, bank wprowadził zmiany w oprocentowaniu Pocztowego Konta Oszczędnościowego. Po zmianach środki na koncie do 10 tysięcy złotych będą oprocentowane na poziomie 1,65%, od 10 do 20 tysięcy na poziomie 1,65%, od 20 do 200 na poziomie 1,9% i powyżej 200 tysięcy na poziomie 2,9%. Oprócz tego, z pierwszym października ruszyła nowa, już VIII edycja produktu strukturyzowanego “Światowi Giganci”. Emisja będzie trwała przez cały październik. Produkt przyjmuje formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie na okres 2 lat i z maksymalnym możliwym zyskiem na poziomie 15%. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 3 tysiące złotych, a minimalny, gwarantowany bonus inwestycyjny to 2%.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię