Zmiany w BFG

Pieniądze zgromadzone na lokatach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to bardzo istotne dla klientów w przypadku problemów banku, w którym ulokowali swoje oszczędności i nie tylko. W przypadku bankructwa takiego banku to BFG wypłaca środki, których bankrut nie jest w stanie zwrócić klientom. W ubiegły piątek odbyło się głosowanie w Sejmie w czasie, którego posłowie uchwalili nowe przepisy dotyczące utworzenia specjalnego funduszu stabilizacyjnego dla sektora bankowego.

Dzięki nowym przepisom możliwe będzie utworzenie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wspominanego funduszu stabilizacyjnego. Nowy fundusz zasilany będzie nowymi opłatami określanymi, jako opłaty ostrożnościowe. Zadaniem funduszu będzie udzielanie bankom przez BFG, na wniosek ministra finansów tak zwanych gwarancji rekapitalizacyjnych. Mają one służyć powiększeniu funduszy własnych banku.


Zgodnie z nowymi przepisami maksymalna wysokość opłaty na fundusz ma wynieść 0,2% aktywów ważonych ryzykiem w całym systemie bankowym. Dokładną wysokość opłaty będzie ustalać Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Weźmie pod uwagę cykl koniunkturalny i wyniki danego banku.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię