Zmiany dotyczące lokat – większe bezpieczeństwo?

Wprowadzając zmiany, zwiększono też gwarancje dotyczące między innymi środków ze sprzedaży mieszkania i pieniędzy zdeponowanych przez klientów domu maklerskiego. Na większą ochronę mogą liczyć osoby otrzymujące spadek. Zmiany dotyczące zasad ochrony depozytów, zostały wprowadzone przez nową ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Osoby deponujące do 100 tysięcy euro w jednym banku/SKOK-u, nie muszą się obawiać zmian, Nowa ustawa jest korzystna, ponieważ w przewiduje podwyższony limit gwarancji.

Zwiększoną ochroną są objęte środki osoby fizycznej pochodzące z tytułu: nabycia spadku, wykonania zapisu lub otrzymania zachowku, sprzedaży domu lub mieszkania, wypłaty zadośćuczynienia z polisy na życie/dożycie albo ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, a także podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Takie środki zostają zostaną objęte odrębnym limitem ochronnym, który jest wyznaczany jako różnica 200 tysięcy euro i sumy innych oszczędności zdeponowanych w tym samym banku/SKOK-u w wysokości do 100 tysięcy euro. Wyższy limit ochrony obowiązuje tylko przez trzy miesiące od wpływu gotówki.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię