Zmiana oprocentowania w ING

Zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a właściwie kolejne ich obniżki spowodowały reakcję banków, które zmieniły między innymi oprocentowanie depozytów. Przytaczamy tu przykład ING Banku Śląskiego, który podjął decyzję o zmianie oprocentowania wybranych produktów oszczędnościowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Bank zmienił oprocentowanie następujących produktów: Lokata Ekstra Premia w zł dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w zł, eLokata w zł dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w zł oraz Lokata Standardowa w zł.

Wszystkie te produkty charakteryzują się oprocentowaniem stałym. Zmiany objęły również produkt o oprocentowaniu stałym przeznaczony dla przedsiębiorców. Mowa tu o Lokacie Terminowej w złotych. Zmiany obowiązują od 9 lipca tego roku. Oczywiście jak można się było domyślić oprocentowanie zostało obniżone. Dokładnie rzecz biorąc mowa tu o obniżce o 0,25% w przypadku wszystkich wymienionych produktów. W ten sposób oprocentowanie niektórych spadło nawet do poziomu 1,5%.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię