Zmiana oprocentowania neoLOKATY ZYSK

Kolejne korekty w oprocentowaniu lokat oferowanych przez neoBANK. Tym razem zmianie ulega oprocentowanie neoLOKATY ZYSK. Nowe stawki oprocentowania będą obowiązywały od 28 października 2015 roku. Od tego dnia nowe lokaty będą zakładane z oprocentowaniem 2,7%. Jest to stawka oprocentowania podana w skali roku. Omawiana neoLOKATA ZYSK to depozyt przewidziany na trzy miesiące. Minimalna wartość pojedynczej lokaty to 1 tysiąc zł. Klienci, którzy spełnią warunki stawiane przez bank mogą założyć dowolną liczbę lokat.

Warunkiem jest tu maksymalna wartość wszystkich lokat założonych przez jednego klienta – nie może przekroczyć 1 miliona zł. Lokaty z podanym oprocentowaniem można założyć przy wykorzystaniu tak zwanych nowych środków. Zgodnie z regulaminem banku przez nowe środki rozumie się nadwyżkę powyżej sumy środków zgromadzonych przez klienta na dzień 29 września 2015 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub lokatach oszczędnościowych prowadzonych w neoBANKU. Więcej szczegółów na stronie banku.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię