Zmiana oprocentowania w neoBANKU

Od 10 maja 2016 roku zmianie uległo oprocentowanie energoLOKATY 3M PLUS oferowanej przez neoBANK. Obecnie wynosić będzie 2,8% w skali roku. Jest to lokata kwartalna o stałej stopie procentowej. Oferta skierowana jest do nowych klientów Oddziału onLINE neoBANKU. Mogą oni założyć dowolną liczbę lokat, lecz ich łączna suma nie może przekroczyć 1 miliona złotych. Minimalna kwota zdeponowanych pieniędzy wynosi natomiast 1 tysiąc złotych. By założyć energoLOKATĘ 3M PLUS należy złożyć wniosek przez serwis internetowy neoBANKU i poczekać na kontakt z konsultantem, który zweryfikuje dane osobiste i udzieli dalszych wskazówek postępowania.

EnergoLOKATY 3M PLUS jest prowadzona jako trzymiesięczne konto osobiste lub portfel depozytowy. Otwarcie jednego z dwóch tych opcji odbywa się za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej neoBANK24. Może tego dokonać każdy, kto nie posiada jeszcze rachunku w Banku. Oprocentowanie lokaty jest równie 2,8% w skali roku. W przypadku zerwania umowy przed upływem kwartału naliczane są odsetki w wysokości 0,05%. Bank automatycznie odnawia lokaty na kolejny okres na takich samych warunkach (z kapitalizacją odsetek po upłynięciu okresu umownego).


ranking lokat

Dodaj swoją opinię