Zmiana oprocentowania w ING Banku Śląskim

Od 25 maja 2016 roku ING Bank Śląski wprowadza zmiany dotyczące warunków niektórych produktów oszczędnościowych, które skierowane są do klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Wśród ofert, których modyfikacje te dotyczą, znajduje się między innmi Smart Saver, czyli lokata polegająca na tym, że ustalony procent od kwoty dokonanej transakcji lub jej zaokrąglenie pobierane jest z konta bankowego i odkładane na oprocentowanym w wysokości od 1 do 2% rachunku oszczędnościowym. We wszystkich przypadkach zmiany dotyczą obniżenia wysokości oprocentowania.

Dotychczas za deponowane na koncie Smart Saver mniej niż 5 tysięcy złotych bank przyznawał 2,5% w skali roku. Od 25 maja procent ten zmaleje o 1/5, czyli wynosić będzie 2% w skali roku. Zmiany dotyczyć będą też Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium prowadzonego w euro. Ta propozycja skierowana jest dla indywidualnych klientów, którzy chcą ulokować duże sumy pieniędzy – więcej niż 100 tysięcy złotych (lub 25 tysięcy euro). W tym przypadku oprocentowanie również będzie niższe. Jeżeli kwota ulokowanych pieniędzy wynosi mniej niż 25 tysięcy euro, to oprocentowanie wynosiło 0,10%, wkrótce jednak spadnie do 0,05%, a powyżej tej kwoty z 0,25% spadnie do 0,15% w skali roku. Otwarte Konto Oszczędnościowe w euro również będzie mniej oprocentowane. Dotychczas procentowanie to wynosiło 0,2%, a od 25 maja zmaleje o połowę.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię