Złoto sposobem na oszczędzanie?

Najbardziej opłacalnym i bezpiecznym sposobem na oszczędzanie według Polaków jest lokowanie pieniędzy w nieruchomości. Tak twierdzi blisko 40% oszczędzających. Pozostali zdecydowaliby się na lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, giełdę czy obligacje. Jednak istnieje jeszcze jeden sposób, w jaki można zaoszczędzić pieniądze. Prawie 7,5% ankietowanych osób, które mają za sobą doświadczenie z dziedziny lokowani środków pieniężnych, twierdzi, że złoto może być dobrym filarem oszczędzania. W 2015 roku, po przeliczeniu na złotówki, stopa zwrotu z ulokowania gotówki w kruszec wyniosła 9,6%.

Złoto uważanie jest za bezpieczną lokatę kapitału, nieulegającą wahaniom na światowym rynku finansowym. Większość banków na całym świecie lokuje swoje rezerwy w tym kruszcu. W ubiegłym roku banki centralne dokonały zakupu łącznie prawie 590 ton złota. Jeśli chodzi o jednostkowe cele inwestycyjne, kupować można monety lokacyjne albo sztabki złota. Ważne jest, by dokładnie sprawdzać dokumenty i certyfikaty u sprawdzonych sprzedawców.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię