Zebranie Banków Spółdzielczych

W ubiegły czwartek (27 marca) odbyło się w Limanowej walne zgromadzenie przedstawicieli Banków Spółdzielczych. Na zebraniu jednomyślnie przyjęto sprawozdanie rady nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe banku oraz udzielono absolutorium zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej. W skład zarządu wchodzą: Adam Dudek – prezes zarządu, Tadeusz Wątroba – wiceprezes zarządu, Stanisław Paluch – wiceprezes zarządu. Jedną z ważnych decyzji podjętych na zebraniu było podjęcie uchwały w sprawie przekazania osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2013 rok na fundusz zasobowy.

Mówimy tu o kwocie 3 028 799,63 złotych. Ustalono również, że nadrzędnym celem w 2014 roku będzie utrzymanie dynamiki wzrostu na obecnym poziomie, poprawa rentowności oraz rozwój banku we wszystkich obszarach, w których prowadzi swoją działalność. Wybrano również nową Radę Nadzorczą na lata 2014-2018. Do rady powołani zostali: Tadeusz Dudka, Franciszek Hebda, Stanisław Majchrzak, Barbara Matlęga, Janusz Nowogórski, Józef Oleksy, Adam Przechrzta, Stanisław Rząsa, Smoleń Edward. (Źródło: prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię