Zakładamy coraz więcej lokat

Getin Noble Banku przeprowadził badania, których celem było sprawdzenie stosunku Polaków do oszczędzania i lokowania swoich środków m.in. na depozytach bankowych. Okazało się, że w kwietniu, co piąty badany uważał oprocentowanie lokat za atrakcyjne. Jednocześnie badani zadeklarowali, że byliby skłonni powierzyć swoje oszczędności bankom na 15 miesięcy. W porównaniu z poprzednimi badaniami okres ten wydłużył się o 3 miesiące. Co więcej 6,2% ankietowanych deklarowało posiadanie wolnych środków, którymi zamierzają dysponować w następnym miesiącu.

W porównaniu do marca odnotowano poprawę o 2,8%. Wzrosła również średnia kwota wolnych środków z 18,2 tysiąca złotych do 30,2 tysiąca złotych. Z drugiej strony zmniejszył się odsetek osób deklarujących brak wolnych środków. Spadł on o 2% i wyniósł ostatecznie 67%. Z badania wynika, że w kwietniu Polacy ulokowali w bankach średnio 18,9 tysiąca złotych, co oznacza wzrost o 1,5 tysiąca w porównaniu z marcem. Badania zostały przeprowadzone w dniach 23 – 25 kwietnia na reprezentatywnej próbie 500 Polaków. (Źródło: Getin Noble Bank, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię