Zabezpieczenie kredytu

Przy staraniu się o kredyty bankowe należy być przygotowanym na to, że banki zarządzać mogą różnego rodzaju zabezpieczeń. Tego typu zabezpieczenia są wymagane zwłaszcza w przypadku kredytów, które opiewają na duże sumy, czyli na przykład kredyty mieszkaniowe. Jedną z form zabezpieczenia, jaka może być honorowana przez kredytodawców jest lokata bankowa.

Jak się okazuje nie tylko takie aktywa jak lokaty mogą stanowić zabezpieczenie kredytu. Również inne aktywa takie jak jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy akcje spółek giełdowych albo inne łatwo zbywalne papiery wartościowe mogą pełnić tą rolę. Wróćmy jednak do lokat.


Ogólnie rzecz biorąc lokaty cieszą się powodzeniem wśród osób, którym zależy na pewnym zysku i bezpieczeństwie złożonego kapitału. Takie cechy charakteryzują właśnie tradycyjne lokaty. Jest to również bardzo ważne dla banków, które honorują takowe lokaty, jako zabezpieczenie kredytu. W związku z tym, że pieniądze złożone na lokatach stanowią pewną inwestycje banki mają gwarancje tego, że w przypadku problemów klienta ze spłatą będą mogły szybko odzyskać swoje pieniądze. Użycie lokaty, jako zabezpieczenia kredytu może wpłynąć na skrócenie weryfikacji zdolności kredytowej, a co za tym idzie szybszy dostęp do pieniędzy zwłaszcza wtedy, gdy pieniądze zgromadzone na lokacie mogą zabezpieczyć całość kredytu.

W takim wypadku może powstać pytanie, dlaczego w ogóle zaciągać kredyt skoro takie pieniądze mamy odłożone na lokacie. Powody mogą być różne. Jako przykład można podać sytuację, w której lokata stanowi spadek, jaki otrzymało małoletnie dziecko. W takim wypadku pieniądze mogą być z lokaty podjęte dopiero po osiągnięciu pełnoletniości. Jednak rodzice czy też opiekunowie po ustanowieniu cesji mogą wykorzystać takową lokatę, jako zabezpieczenie kredytu. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której likwidacja lokaty przed terminem jej zapadalności może wiązać się z utratą wypracowanych odsetek oraz przymusem uregulowania kar umownych.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć w przypadku, jakich kredytów lokata może być zabezpieczeniem. W tym wypadku wszystko zależy od banków. Mogą to być specjalnie przygotowane oferty kredytów pod aktywa jak i zwykłe kredyty w przypadku, których banki mogą wziąć pod uwagę tą formę zabezpieczenia. Jeżeli jest to kredyt wyłącznie pod lokatę to trzeba być przygotowanym na to, że wysokość kredytu będzie raczej mniejsza aniżeli wartość lokaty. Jest to sytuacja podobna jak ta w przypadku zaciągania kredytu pod hipotekę (w wielu wypadkach suma kredytu może stanowić do 90% wartości aktywów).

ranking lokat

Dodaj swoją opinię