Wyższe oprocentowanie lokat w FM Banku

Mimo iż na rynku lokat terminowych nie wiele się zmienia, za sprawą niskich stóp procentowych, to niektóre banki wychodzą przed szereg i podnoszą oprocentowanie swoich produktów depozytowych. Tak jest w przypadku FM Banku. Zwiększył on oprocentowanie lokat oferowanych w ramach linii biznesowej. Oto, co na temat zmian miał do powiedzenia główny ekonomista FM Banku PBP, Ignacy Morawski:

“W ostatnim czasie nastąpiła zmiana prognoz stóp procentowych na rynku. O ile jeszcze kilka tygodniu temu pierwszej podwyżki stóp procentowych oczekiwano pod koniec tego roku, o tyle teraz najbliższa podwyżka stóp oczekiwana jest na początek roku 2015.”


Dodał również: “Rynek finansowy wycenia, że w do końca 2015 r. główna stopa NBP ma wzrosnąć jedynie o 75 pkt bazowych. Jest kilka czynników, które wpływają na odsunięcie terminu oczekiwanych podwyżek kosztu pieniądza. Przede wszystkim, inflacja w Polsce jest bardzo niska i nie przekracza 1 proc. Widać, że pomimo ożywienia gospodarczego firmy nie mają żadnych bodźców do podnoszenia cen. Ponad to, kryzys ukraiński zwiększył ryzyka dla polskiej gospodarki, czyniąc wzrost PKB powyżej 3,5 proc. w tym roku mniej prawdopodobnym “. (Źródło: FM Bank PBP, prnews.pl)

ranking lokat

Dodaj swoją opinię