Wyższe oprocentowanie lokat FM Banku PBP

Mimo niekorzystnej sytuacji na rynku (niskie stopy procentowe) FM Bank PBP S.A. zdecydował się na podniesienie oprocentowanie części swoich produktów udostępnianych klientom w ramach swoich marek: Bank SMART i BIZ Bank. W ramach zmian podniesiono oprocentowanie lokat trzymiesięcznych. Dokładnie rzecz biorąc chodzi tu o SMART Lokatę, Lokatę BIZ Spinającą oraz BIZ Lokatę PRO. Ich oprocentowanie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Obecnie mamy do czynienia z oprocentowaniem odpowiednio 3,4% i 3,5%.

Poza tym zmieniło się oprocentowanie lokaty SMART lokata przewidzianej na sześć miesięcy. Po podwyżce wynosi 3,5%. Stawki oprocentowania podano naturalnie w skali roku. Zmiany weszły w życie 13 września 2014 roku. W ofercie FM Banku PBP znajduje się szereg ciekawych depozytów o przeróżnym terminie zapadalności. Znajdziemy tam zarówno lokaty na siedem czy czternaście dni, jak i lokaty na dwanaście czy dwadzieścia cztery miesiące. Oprocentowanie depozytów uzależnione jest od kwot zdeponowanych przez klienta. (Źródło: FM Bank PBP, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię