Wyższe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego w Toyota Bank

Konto Oszczędnościowe w Toyota Bank to propozycja dla klientów indywidualnych z procentowaniem ustalanym w oparciu o stopę WIBOR 3M. Idea produktu gwarantuje wysokie odsetki i umożliwia jednocześnie elastyczny dostęp do gromadzonych środków. Ostatnia aktualizacja stopy WIBOR 3 M oraz specjalny bonus przyznawany przez Bank podnoszą oprocentowanie do 2,21% w skali roku. Oferta rozpoczęła się 1 lipca 2016 roku.

Klienci, którzy posiadają depozyty do 100 tysięcy złotych oprocentowane podstawowo (WIBOR 3M plus) – 0,25% w skali roku, otrzymają teraz od Toyota Bank dodatkowy bonus – WIBOR 3M plus 0,25%, co daje łącznie 0,5%. Tym samym Bank zagwarantuje odsetki w wysokości 2,21% w skali roku. Głównym wyznacznikiem Indeksowanego Konta Oszczędnościowego w Toyota Bank jest mechanizm oprocentowania deponowanych na nim pieniędzy. Gwarantowane oprocentowanie co kwartał ustalane jest w oparciu o rynkową stopę WIBOR 3M, która ostatnio zanotowała znaczący wzrost.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię