Wyższe oprocentowanie energoLOKATY w neoBANKU

NeoBank niedawno do swojej oferty wprowadził energoLOKATĘ 3M PLUS. Jest to lokata kwartalna o stałym oprocentowaniu w wysokości 2,8% w skali roku. Propozycja ta skierowana była do nowych klientów Banku. Mogli oni wybrać sposób prowadzenia lokaty – jako trzymiesięczne konto osobiste bądź portfel depozytowy. Otwarcie jednego z nich odbywało się za pośrednictwem usług bankowości internetowej neoBNK24. Od 30 kwietnia 2016 roku Bank zdecydował się wprowadzić kilka zmian do ofert energoLOKATY.

Przede wszystkim zmianie ulega wysokość oprocentowania energoLOKATY 3M PLUS. Teraz będzie ono wynosiło więcej – 2,9% w skali roku. Jest to lokata kwartalna o niezmiennym oprocentowaniu. Każdy nowy klient może otworzyć ich dowolną liczbę, lecz ich łączna wartość nie może przekroczyć jednego miliona złotych. Minimalny wkład lokaty to jeden tysiąc złotych. W przypadku zerwania umowy przed upływem 3 miesięcy naliczane będą odsetki w wysokości 0,05%. Bank automatycznie odnawia lokatę na kolejny okres na takich samych warunkach (z kapitalizacją odsetek po upłynięciu okresu umownego). Aby założyć energoLOKATĘ 3M PLUS należy złożyć wniosek za pomocą serwisu internetowego neoBANKU.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię