Wybór lokaty

Lokaty bankowe stanowią jeden z bezpieczniejszych sposobów na czerpanie korzyści finansowych z już posiadanych środków. Jak się jednak okazuje na rynku ofert finansowych możemy się spotkać z różnymi rodzajami lokat, a także z przeróżnymi propozycjami dotyczącymi konkretnych lokat pochodzących z różnych banków. Na co więc warto zwrócić uwagę zarówno przy wyborze rodzaju lokaty, a także już konkretnej oferty? Poniżej znajduje się kilka istotnych cech, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze konkretnej lokaty.

Przede wszystkim wybierając lokatę musimy zastanowić się nad tym na jak długo chcemy i przede wszystkim możemy zamrozić nasze środki finansowe. Oczywiście warto również przemyśleć ile tak na prawdę chcemy na takową lokatę przeznaczyć. Im wyższy kapitał zdeponujemy na lokacie tym wyższy będzie zysk z oprocentowania. Na tym właśnie polega sztuka by wybrać zarówno odpowiedni czas lokaty jak i odpowiednią kwotę.


Dokonując tego typu decyzji należy pamiętać, iż w przyszłości możemy się spotkać z sytuacjami, w których będziemy potrzebować nagle pieniędzy. Może się to wiązać z koniecznością rozwiązania lokaty. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków z lokaty możemy być narażeni na częściową lub nawet całkowitą utratę zysków (odsetek) jak również kary umowne czy też inne opłaty (dlatego warto czytać dokładnie umowy).

Biorąc to pod uwagę najlepszym rozwiązaniem dla osób, które nie mają innych zabezpieczeń na “czarną godzinę” mogą się okazać lokaty odnawialne z krótszym okresem zapadalności (na przykład 3 miesiące). W takim przypadku po wskazanym okresie lokata może być przedłużona (z kapitalizacją dotychczasowo wypracowanych odsetek) lub też zlikwidowana. Warto zauważyć, że w przypadku wcześniejszej likwidacji tego typu lokat tracimy wyłącznie zysk z ostatniego okresu, a to, co lokata wypracowała w poprzednich, już zakończonych okresach pozostaje dla nas.

Przy wyborze konkretnej oferty lokaty bankowej warto również zwrócić uwagę na oprocentowanie lokaty oraz kapitalizację odsetek. Banki zazwyczaj w ofertach reklamowych podają oprocentowanie nominalne, czyli takie, które nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych (wynosi on 19%). Dopiero kwota zmniejszona o ten podatek stanowi realny zysk na lokacie. Należy zwrócić również uwagę na to czy mamy do czynienia z stałym oprocentowaniem czy też oprocentowaniem zmiennym.

Na koniec jeszcze kilka słów o kapitalizacji odsetek. Warto zwrócić na to uwagę (jak to było wspomniane wcześniej), ponieważ im częściej mamy do czynienia z kapitalizacją odsetek tym lepiej dla nas, ponieważ przez to zwiększa się kapitał, który pracuje na nasz zysk.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię