Wcześniejsza wypłata

Lokaty bankowe z racji swojej zasady działania są niejako formą zamrażania na pewien czas określonych środków finansowych. W czasie trwania umowy z bankiem pieniądze złożone na lokacie są do dyspozycji banku. Klient może je odzyskać po upływie czasu trwania lokaty o ile nie zdecyduje się na przedłużenie takowej.

Jednak może się zdarzyć tak, że pieniądze złożone na lokacie będą nam potrzebne natychmiast i nie będziemy mogli czekać aż upłynie okres zapisany w umowie. Jakie mogą być skutki likwidacji takiej lokaty i związanego z tym wcześniejszego wypłacenia środków?


Po pierwsze należy zauważyć, że nie w każdym przypadku musimy utracić całość zysków. Istnieją lokaty, które przewidują możliwość wcześniejszej wypłaty części lub też całości kapitału bez utraty wspomnianych odsetek. Jednak zacznijmy od sytuacji, w której mamy do czynienia z tradycyjną lokatą. W takim przypadku wcześniejsza wypłata oznaczać może utratę całości wypracowanych zysków.

Ważne w tym kontekście jest, kiedy mamy do czynienia z kapitalizacją odsetek. Jeżeli jest ona jednorazowa i następuje na koniec trwania lokaty to wycofując pieniądze wcześniej utracimy wszystkie wypracowane do tego momentu środki. Jednak w przypadku, gdy kapitalizacja następuje w czasie trwania lokaty, co pewien okres (na przykład, co 1 lub 3 miesiące) to wycofując kapitał utracimy prawdopodobnie tylko odsetki za okres ostatni. Wcześniejsze zyski będziemy mogli wypłacić, jako że uległy one już kapitalizacji (wypracowane odsetki zostały dopisane do kapitału i w kolejnym okresie trwania lokaty pracowały na zysk).

Istotne jest, aby przed podpisaniem konkretnej umowy z bankiem sprawdzić, jakie mogą być konsekwencje wcześniejszej wypłaty. Poza utratą odsetek banki mogą wymagać również uiszczenia kar umownych czy też pokrycia kosztów manipulacyjnych. Jak już było wspomniane istnieją lokaty, które zakładają możliwość wcześniejszej likwidacji od samego początku. Jako przykład można podać lokatę progresywną. W tym przypadku w trakcie trwania umowy możemy zarówno dopłacić kolejne środki do zdeponowanego kapitału lub też wypłacić część pieniędzy tudzież same odsetki.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię