Wartość metali szlachetnych spada

Notowania metali szlachetnych w ostatnich tygodniach były na bardzo wysokim poziomie. Ceny złota, srebra, platyny i palladu nie spadały, a wręcz przeciwnie – ciągle notowano ich wzrost. Przyczyną takiego ruchu był wzrost globalnej awersji do ryzyka i ucieczka inwestorów w kierunku aktywów uważanych za „bezpieczne przystanie”, do których zalicza się m.in. złoto. Jednak przez ostatnie dwa tygodnie na rynku złota zauważono znaczny spadek wartości metalu. Jego notowania nadal są wysokie, jednak ostatnio cena złota spadła o 1,3%, docierając w okolice 1315 USD za uncję.

Zła passa złota w ostatnich dniach to efekt powrotu inwestorów do podejmowania ryzyka. Okazuje się, że są oni zachęceni odbiciem notowań akcji w górę, dlatego coraz rzadziej lokują oni swój kapitał w melatach szlachetnych. Podejścia inwestorów do ryzyka i chęci zysków jest obecnie najistotniejsza dla kształtowania się cen złota. Jednak w najbliższym czasie wyraźne mogą być znów działania banków centralnych, które wpłyną na rynki walutowe (w tym na wartość USD) i, tym samym, na ceny złota. Będzie to między innymi podjęcie decyzji w spawie stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię