Upadek SKOK Polska – decyzja sądu

Komisja Nadzoru Finansowego 25 lutego 2016 roku zawiesiła działalność SKOK Polska oraz wystąpiła do sądzu z wnioskiem o ogłoszeniu jej upadłości. Przyczyną miała być niewystarczalność aktywów kasy. Jej zobowiązania przewyższały bowiem możliwości ich spłaty. W lipcu tego roku fundusze własne kasy były ujemne na kwotę ponad 80 milionów złotych. Jej współczynnik wypłacalności zaś wynosił minus 58%. Na tej podstawie Sąd Rejonowy miasta stołecznego Warszawy 13 kwietnia 2016 roku wydał ogłoszenie o upadłości SKOK Polska.

SKOK Polska, czyli Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Polska w Warszawie, spełniła przesłanki do oficjalnego uznania przez Sąd Rejonowy jej upadłości – głównie w związku z niewypłacalnością kasy. Wierzyciele SKOK Polska będą mieli możliwość zgłaszania się do sędziego-komisarza, by móc odzyskać swoje pieniądze. Mają na to 30 dni od momentu ukazania się ogłoszenia o upadku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię