Twojej Lokaty III

Getin Bank przygotował kolejną ofertę lokat – Twojej Lokaty III. Tym razem oprocentowanie depozytu może sięgnąć 4%. Oferta ważna jest do końca grudnia 2014 roku. Aby założyć depozyt należy przeznaczyć na ten cel tak zwane nowe środki. Minimalna kwota potrzebna do otworzenia lokaty terminowej to 500 zł. W trakcie trwania lokaty oprocentowanie pozostaje stałe. Czas trwania depozytu to trzy miesiące. Standardowe oprocentowanie lokaty to 3,5% w skali.

Aby uzyskać podwyższone oprocentowanie (4% w skali roku) klient musi posiadać lub założyć rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Getin Banku oraz posiadać lub założyć rachunek oszczędnościowy w Getin. Ponadto należy utrzymać zapisany w warunkach promocji minimalny wpływ na wymienione konta bankowe. Kolejny warunek to wykonywanie transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem karty debetowej wydanej do konta osobistego na zadaną w regulaminie promocji kwotę minimalną.


Promocyjne oprocentowanie może być zastosowane do kwoty lokaty nieprzewyższającej 50 tysięcy zł. Lokata może być odnawialna (oprocentowanie lokaty równe stopie referencyjnej NBP obowiązującej w dniu odnowienia depozytu obniżonej o 0,25 punktu procentowego). (Źródło: Getin Bank)

ranking lokat

Dodaj swoją opinię