Subskrypcja produktu Deutsche Banku

Deutsche Bank prowadzi czwartą subskrypcję produktu strukturyzowanego db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał IV. Wynik dla inwestorów zależy od kursu EUR/PLN. Produkt o dwunastomiesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancji kapitału w dniu zapadalności lokaty. Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał IV w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 27 lipca br. Oferuje ona możliwość uzyskania wyższych zysków – do 3,5% za cały okres inwestycji – w porównaniu do standardowych produktów depozytowych. Co więcej, produkt daje szansę na taki potencjał zysku przy zachowaniu gwarancji kapitału w dacie zapadalności.

Formuła produktu db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał IV oparta jest na założeniu, że polski złoty umocni się w stosunku do euro w ciągu 12 miesięcy trwania inwestycji. Klientowi wypłacony zostanie zysk równy procentowemu umocnieniu się PLN w stosunku do EUR (zysk za cały ten okres nie może być większy niż 3,5%).
Produkt daje Klientowi możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię