Subskrypcja db Elity Funduszy IX

Ruszyła już druga subskrypcja db Elita Funduszy IX. Jest to produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy przewidziany na dwa lata i oparty o koszyk funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A i Ethna-Aktiv E. Ważną cechą oferty jest stuprocentowa gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału. Subskrypcja będzie prowadzona w sieci oddziałów Deutsche Bank do 25 marca 2014 roku. Oferta została przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Jest to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie.

Potencjalny zysk zależał będzie od wyniku funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A i Ethna-Aktiv E posiadających po 50% udziału w koszyku. Aby skorzystać z oferty należy wnieść opłatę wstępną w wysokości 1,5% wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 tysiące złotych. Inwestor ma gwarancję ochrony pełni kapitału (pomniejszonego o opłatę wstępną). Jedną z najważniejszych informacji dla potencjalnych inwestorów jest fakt, iż taka forma inwestycji nie podlega opodatkowaniu z tytułu zysków kapitałowych (popularny podatek Belki). (Źródło: prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię