Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April

Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April to nowość w ofercie inwestycyjnej Deutsche Banku. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie subfunduszem jest KBC Asset Management w Luksemburgu (w naszym kraju reprezentowany przez KBC TFI SA). Z jednej strony rozwiązanie to nie gwarantuje ochrony inwestowanego kapitału, ale z drugiej strony zastosowany mechanizm zabezpieczeń pozwala na zminimalizowanie ryzyka przy inwestycji w akcje. Na temat oferty wypowiada się Tomasz Kowalski, Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego KBC TFI:

“Spółki, w które subfundusz inwestuje za pośrednictwem funduszy akcyjnych i obligacyjnych, to w większości ponadnarodowe korporacje prowadzące działalność w wielu krajach i oferujące swoje produkty i usługi na wielu rynkach. Ze względu na dywersyfikację geograficzną, wyniki finansowe tych spółek nie zależą jedynie od koniunktury gospodarczej w kraju pochodzenia, a często od koniunktury gospodarczej na wielu innych rynkach, czy też na całym świecie. Oznacza to, że stopa zwrotu subfunduszu jest bardzo mało zależna od specyficznej sytuacji w pojedynczym kraju.” (Źródło: prnews.pl).


ranking lokat

Dodaj swoją opinię