Strukturyzowane certyfikaty depozytowe w Banku BPH

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe to nowe rozwiązanie oferowane przez Bank BPH skierowane do klientów zainteresowanych dochodowymi formami inwestycji kapitału. Certyfikaty gwarantują 1005 zwrotu kapitału po zakończeniu inwestycji. Potencjalny zysk zależy od wyników indeksu DAX (zawiera 30 wiodących spółek niemieckich). Przewidywany okres inwestycji to dziewiętnaście miesięcy. Subskrypcja potrwa do 16 października 2015 roku. Minimalna kwota potrzebna do inwestycji to 3 tysiące zł.

Na temat perspektyw inwestycyjnych i nowej oferty wypowiedział się Jacek Ostas, dyrektor zarządzający portfelem produktów strukturyzowanych w Banku BPH: “Indeks DAX znajduje się w trendzie wzrostowym od 2009 roku, jednak wyceny spółek wchodzących w jego skład ciągle pozostają atrakcyjne dzięki systematycznie rosnącym zyskom. Kontynuacji wzrostu powinna sprzyjać obserwowana poprawa koniunktury gospodarczej, program skupu aktywów finansowych prowadzony przez Europejski Bank Centralny oraz polityka utrzymywania stóp procentowych na poziomach zbliżonych do zera.”


ranking lokat

Dodaj swoją opinię