Strukturyzowane certyfikaty depozytowe w Banku BPH

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe to nowy element w ofercie Banku BPH. Potencjalny zysk z inwestycji zależy od kursu złotego w stosunku do euro. Bank gwarantuje ochronę stu procent kapitału w dniu wykupu. Czas trwania inwestycji to jeden rok. Zapisy na strukturyzowane certyfikaty depozytowe potrwają do 16 grudnia 2014 roku (prowadzone są w oddziałach banku). Minimalna kwota potrzebna do inwestycji to 3 tysiące zł. Tak na temat wypowiada się Jacek Ostas, dyrektor zarządzający portfelem produktów strukturyzowanych w Banku BPH:

“Zerowe krótkoterminowe stopy procentowe w euro oraz planowane zwiększanie podaży pieniądza to podstawowe czynniki powodujące osłabianie euro względem głównych walut światowych, które mogą też przemawiać za spadkiem kursu euro wobec złotego. Ponadto w ostatnich latach kurs EUR/PLN poruszał się w trendzie bocznym, a zakres jego wahań był stosunkowo niewielki. Historycznie okresy stabilizacji często poprzedzały silne wybicie kursu. Jeśli w tym przypadku takie wybicie nastąpiłoby w dół, certyfikaty dadzą szansę na atrakcyjną stopę zwrotu w dość krótkim – bo tylko rocznym – horyzoncie czasowym. Warto też zauważyć, że wynik z inwestycji jest niezależny od zachowania kursu w trakcie jej trwania” (Źródło: Bank BPH, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię