Strategiczna Trzydziestka w mBanku

Po raz pierwszy mBank włącza do swojej oferty certyfikaty strukturyzowane. Certyfikaty oparte są o indeks WIG30 i przeznaczone są raczej dla doświadczonych inwestorów. Oferta nosi nazwę Strategiczna Trzydziestka i jest dostępna dla klientów korzystających z obsługi eMarket. Instrument będzie notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego emitentem jest Raiffeisen Centrobank AG. Na temat produktu i strategii inwestycyjnej wypowiada się Marcin Konkel, menedżer Wydziału Produktów Inwestycyjnych mBanku:

“Strategia certyfikatów pozwala na osiągnięcie stóp zwrotu wyższych niż na lokatach strukturyzowanych z większym prawdopodobieństwem realizacji zysków. Należy jednak pamiętać, że certyfikaty oferują jedynie warunkową ochronę kapitału (inaczej niż w wypadku innych produktów strukturyzowanych mBanku). Dlatego jest to produkt dla klientów świadomych ryzyka inwestycyjnego, którzy mają już doświadczenie w inwestowaniu.” Zysk z inwestycji mogą być ogromne (do 500%!). (Źródło: mBank, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię