Stabilny Funt w BGŻOptima

BGŻOptima przygotował nową ofertę lokat inwestycyjnych. Tym razem mamy do czynienia z Lokatą Stabilny Funt. Okres trwania inwestycji to 18 miesięcy, a maksymalny zysk może wynieść nawet 7,02% przy jednoczesnej całkowitej gwarancji kapitału. Co ciekawe lokata nie jest obarczona żadnymi opłatami, nawet jeżeli klient zdecyduje się zerwać ją przed terminem. Subskrypcja na Lokatę Stabilny Funt trwa od 4 kwietnia. Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających Konto Indywidualne BGŻOptima.

Minimalny wkład potrzebny do inwestycji to 4 tysiące złotych. Stopa zwrotu z lokaty uzależniona będzie od poziomu kursu funta brytyjskiego w stosunku do polskiego złotego. W przypadku, gdy kurs będzie znajdował się w przedziale od +15 do – 15 groszy w stosunku do kursu z 24 kwietnia 2014 roku w czasie wszystkich osiemnastu dni obserwacji, inwestor otrzyma maksymalne oprocentowanie. Każdy przypadek, gdy w czasie obserwacji kurs znajdzie się poza wyznaczonym przedziałem, oznacza obniżenie ostatecznego zysku. (Źródło: Bankier.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię