Stabilna para Eurodolar

Stabilna para Eurodolar to nowa oferta lokat strukturyzowanych w Banku Zachodnim WBK. Nowe lokaty strukturyzowane denominowane w euro i dolarach pojawią się w ofercie banku 4 listopada 20015 roku. Produkty przewidziano na osiemnaście miesięcy. Lokaty posiadają 100% gwarancję kapitału na zakończenie okresu lokowania. Ostateczny zysk z produktu strukturyzowanego na koniec okresu lokowania będzie uzależniony od kształtowania się kursu euro do dolara amerykańskiego. Subskrypcja potrwa od 4 listopada do 24 listopada 2015 roku.

Okres trwania lokaty to od 25 listopada 2015 roku do 25 maja 2017 roku. Minimalna kwota potrzebna do inwestycji to 5 tysięcy dolarów amerykańskich lub 5 tysięcy euro. Lokata strukturyzowana oferowana przez Bank Zachodni WBK bazuje na strategii inwestycyjnej Range Accrual. Oprocentowanie zostanie naliczone w każdym dniu obserwacji kursu, w których kurs średni EUR wyrażony w USD udostępniony przez EBC i publikowany po godzinie 15:00 czasu polskiego przyjmuje wartości ze zdefiniowanego przedziału kursów.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię