Solidny Duet III

Solidny Duet III to lokata strukturyzowana oparta o wahania kursu euro do franka szwajcarskiego. Inwestycję przewidziano na 12 miesięcy. Rozpoczyna się 30 maja 2014, a kończy 1 czerwca 2015 roku. Dzień obserwacji kursu ustalono na 28 maja 2015 roku. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 5 000 zł. Maksymalny zysk po spełnieniu kryteriów inwestycyjnych może wynieść do 10,05% w skali roku. Subskrypcja trwa od 5 do 29 maja 2014 roku. W okresie subskrypcji oprocentowanie środków wynosi 2,6% w skali roku.

Inwestycja w kurs euro do franka szwajcarskiego

Zysk zostanie wypłacony, jeżeli w trakcie trwania lokaty kurs (euro do franka) ani razu nie osiągnie przyjętej bariery oraz jeżeli o godzinie 11.00 w dniu obserwacji (28 maja 2015) kurs będzie znajdował się powyżej kursu wyjściowego (kurs z godziny 14.00 30 maja 2014 roku pomniejszony maksymalnie o 0,75 centyma). Bariera określona jest jako kurs wyjściowy powiększony o 6,70 centyma. Obserwacja bariery będzie ciągła.


Za każdy 1 centym powyżej kursu wyjściowego (w dniu obserwacji kursu tj. 28 maja 2015 roku) klient otrzyma odsetki w wysokości 1,5% w skali roku. Jeżeli warunki opisane powyżej nie zostaną spełnione klient otrzyma zwrot tylko 100% kapitału wpłaconego na lokatę. Jeżeli warunki inwestycji zostaną spełnione otrzyma zwrot kapitału wraz z wypracowanymi odsetkami. Wypłata nastąpi 1 czerwca 2015 roku.

Opłata za zerwanie lokaty wynosi maksymalnie 3,85% wpłaconego kapitału (maleje liniowo z każdym dniem trwania lokaty aż do 0% w dniu jej zakończenia). Inwestycja opiera się o kurs euro do franka szwajcarskiego publikowany przez serwis ekonomiczny REUTERS.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię