Semestr z Dolarem II

Raiffeisen Polbank prowadzi w maju subskrypcję na kolejną edycję lokaty strukturyzowanej “Semestr z Dolarem II”. Jest to produkt przewidziany na 6 miesięcy. Początek inwestycji przewidziano na 30 maja, a koniec na 28 listopada 2014 roku. Przy spełnieniu założeń inwestycyjnych zysk z lokaty może sięgnąć 7% w skali roku. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 5 000 zł. Dzień obserwacji kursu ustalono na 25 listopada 2014 roku.

Inwestycja w kurs dolara do złotego

Jeżeli w trakcie trwania lokaty kurs dolara do złotego nie osiągnie ani razu wartości granicznej zakresu oraz jeżeli o 11.00 25 listopada 2014 roku będzie znajdował się w granicach zakresu klient otrzyma wypłatę kapitału i kuponu (7%). W innym wypadku otrzyma tylko zwrot wpłaconego kapitału. Zakres ma szerokość 27 gr. Górna granica wzrostu kursu to 20 gr. w stosunku do kursu z 14.00 dnia 30 maja 2014 roku. Kurs sprzedaży musi być zawsze poniżej górnej granicy, a kurs kupna powyżej dolnej granicy. Wypłata kapitału i ewentualnych odsetek nastąpi 28 listopada 2014 roku.


Opłata za zerwanie lokaty wynosi maksymalnie 2% wpłaconego kapitału (maleje liniowo z każdym dniem trwania lokaty aż do 0% w dniu jej zakończenia). Subskrypcja trwa od 5 do 29 maja 2014 roku. Oprocentowanie środków w okresie subskrypcji (do momentu rozpoczęcia inwestycji) wynosi 2,6%. Inwestycja opiera się o kurs dolara do złotego publikowany przez serwis ekonomiczny REUTERS.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię