Rodzaje lokat

Lokaty czy też inaczej mówiąc depozyty bankowe możemy podzielić na kilka sposobów. Ogólnie rzecz biorąc depozyty możemy podzielić na dwa rodzaje:

 • lokaty terminowe
 • lokaty a vista

Lokaty terminowe jak sama nazwa wskazuje to lokaty w przypadku, których umowa zawierana jest na pewien czas. W okresie trwania takowej umowy pieniądze są w dyspozycji banku. Po upływie czasu trwania lokaty kapitał wraz z odsetkami może zostać wypłacony klientowi chyba, że zdecyduje się on na przedłużenie lokaty. W takiej sytuacji może wypłacić odsetki, a pierwotny kapitał pozostawić na kolejny okres lub też ulokować całość środków na wspomnianej lokacie. W takiej sytuacji mamy do czynienia z kapitalizacją odsetek. Lokata a vista różni się tym od lokaty terminowej, że klient może dowolnie dysponować swoimi pieniędzmi. Może, więc je wypłacać w każdej chwili. Tego typu depozyty są zazwyczaj bardzo nisko oprocentowane lub też nie są wcale oprocentowane.


Z drugiej strony możemy dokonać bardziej szczegółowego podziału lokat. W takim wypadku możemy wyróżnić następujące lokaty:

 • lokata denominowana – jest to lokata prowadzona w walucie innej niż złotówki (dolary, funty brytyjskie, euro, franki szwajcarskie)
 • lokata inwestycyjna – lokata tego rodzaju zapewnia pewien minimalny zysk dzięki minimalnemu progowi oprocentowania, jednocześnie daje ona możliwość dość znaczącego wzrostu oprocentowania w zależności od wahań cen tzw. instrumentów pochodnych (bank inwestuje w nie część pieniędzy zgromadzonych na lokacie)
 • lokata terminowa – jak to było wspomniane wcześniej jest to lokata w przypadku, której powierzamy nasze pieniądze bankowi na określony czas w zamian za ustalone odsetki
 • lokata progresywna – zgodnie z umową lokata ta zapewnia wzrost oprocentowania w kolejnych okresach rozliczeniowych (na przykład po kolejnym miesiącu); lokata tego typu pozwala na wcześniejsze wypłacenie środków bez utraty zysków pochodzących ze wcześniejszych okresów oszczędzania
 • lokata negocjowana – najprościej można takową formę opisać, jako lokatę w przypadku, której istnieje możliwość negocjacji z bankiem takich szczegółów jak oprocentowanie, czas trwania itp.
 • lokata rentierska – charakterystyczną cechą lokaty jest to, iż odsetki wypracowane przez pierwotne środki finansowe nie ulegają kapitalizacji, ale są przekazywane właścicielowi lub innej wskazanej przez niego osobie (rentierowi)
 • lokata nocna (overnight) – lokata, którą zakłada się jednego dnia, a następnego wypłaca środki powiększone o odsetki
 • lokata antypodatkowa – lokata tego typu ma za zadanie ominą obowiązek płacenia podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki; sposobem na ominięcie podatku była dzienna kapitalizacja, ale po zmianie przepisów tego typu lokaty antypodatkowe przestały praktycznie istnieć
 • lokata strukturyzowana – taka lokata składa się z dwóch części, a mianowicie z bezpiecznej, czyli typowej lokaty terminowej (może to być również inwestycja w obligacje itp.) oraz części ryzykownej (akcje spółek giełdowych itp.) mogącej jednak zapewnić dużo większy zysk
ranking lokat

Dodaj swoją opinię