Rodzaje lokat

Posiadając oszczędności, warto zastanowić się nad ulokowaniem ich na lokacie bądź koncie oszczędnościowym. Pieniądze wrzucane do skarbonki niestety nie procentują tak, jak w przypadku zdeponowania ich w banku. Obecnie rynek obfituje w liczne oferty i promocje proponowane przez banki. Warto zapoznać się więc z tymi produktami, dowiedzieć się o nich jak najwięcej, by spośród wielu wybrać jak najlepiej. Lokaty oszczędnościowe należą do najbezpieczniejszych sposobów na oszczędzanie i zarabianie pieniędzy bez ryzyka utraty pieniędzy. Jakie są rodzaje lokat oszczędnościowych?

Przede wszystkim należy podzielić je na dwie grupy: krótko– i długoterminowe oraz jednorazowe i odnawialne. Za lokatę krótkoterminową uważa się tą, której okres ulokowania środków nie przekracza jednego roku, a lokatę długoterminową której okres lokowania będzie dłuższy niż rok. Lokata jednorazowa to taka, która po zakończeniu obowiązywania umowy nie zostanie przedłużona przez bank, a odnawialna zaś może być automatycznie przedłużana na kolejny termin.


Dokładny podział wyróżnia zaś miedzy innymi lokatę terminową, czyli ulokowanie pewnej sumy pieniędzy na określony czas, po upłynięciu którego klient zyskuje zwrot pieniędzy, powiększony o odsetki. Lokata dynamiczna pozwala na dowolny termin wypłaty środków. Odsetki nalicza się proporcjonalnie do okresu utrzymywania środków na lokacie, a lokata progresywna pozwala na dopłacanie środków do lokaty – wówczas odsetki rosną. Lokata typu call podłączona jest do konta osobistego. Lokata rentierska to lokata długoterminowa, w której odsetki wypłacane są z góry, wymaga ona jednak wpłaty wysokich kwot.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię