Realny zysk z lokat

Roczne lokaty kończące się w lipcu przyniosły średnio 2,96% realnego zysku. Zmiana dynamiki wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych spowodowała, że rentowność kończących się w ubiegłym miesiącu loka zakładanych przed rokiem powróciła do poziomu poniżej 3%. Średni realny zysk obliczono oczywiście po uwzględnieniu inflacji na poziomie 1,1% rok do roku i podatku od zysków kapitałowych (19%). Takie same lokaty kończące się w czerwcu przyniosły średni realny zysk na poziomie 3,85% czyli o 0,85% więcej.

Dla porównania rok temu kończące się lokaty dwunastomiesięczne przyniosły przeciętną rzeczywistą rentowność na poziomie minus 0,08%. Było to spowodowane wysoką inflacją (4% r/r). Co drugiemu bankowi nie udało się wtedy uchronić realnych środków zgromadzonych na lokacie.


W tym roku najwięcej zarobili klienci, którzy dwanaście miesięcy temu powierzyli swoje pieniądze Meritum Bank i FM Bank. Oprocentowanie na lokatach wynosiło w tych bankach odpowiednio 6,5 i 6,4%. Realny zysk to 4,12 i 4,04%. Najniższy zysk (ale wciąż zysk na poziomie nieco poniżej 2%) wypracowały lokaty w Banku Pekao, Deutsche Banku oraz Banku BGŻ.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię