PZU AKORD – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

PZU AKORD – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to kolejny pomysł na inwestowanie i powiększanie majątku. Zapisy będą prowadzone od 5 do 28 maja 2015 roku. PZU AKORD FIZ jest funduszem absolutnej stopy zwrotu. Zakłada osiągnięcie zysku bez względu na aktualne warunki panujące na rynku. Zaletą i gwarancją funduszu są powtarzalne wyniki historyczne osiągane dla strategii Global Macro PZU TFI. Inną ważną cechą funduszu jest konsekwentne i pełne rygoru podejście do kontroli ryzyka inwestycji.

Ponadto PZU AKORD FIZ oferuje klientom bogate doświadczenie w zarządzaniu rozwiązaniami opartymi na absolutnej stopie zwrotu. Global Macro jest strategią wykorzystującą prognozy trendów makroekonomicznych oraz geopolitycznych. Każdy zainteresowany zapisaniem się na certyfikat powinien posiadać aktywną usługę maklerską w mBanku. Zlecenie zapisu można w takim przypadku złożyć w serwisie transakcyjnym. Oprócz tego zlecenie można złożyć za pośrednictwem infolinii bądź kontaktując się z Ekspertem online. Minimalna wielkość zapisu to 100 certyfikatów. Cena jednego certyfikatu to 100 zł.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię