PSO

Jednym ze sposobów długoterminowego oszczędzania są PSO czyli Programy Systematycznego Oszczędzania. Mogą przyjmować różną formę od systematycznych wpłat na konto oszczędnościowe, przez systematyczne kupowanie jednostek uczestnictwa w TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) aż po odkładanie niewielkich kwot przy codziennych zakupach. Różne mogą być cele tego typu oszczędzania: finansowa przyszłość dzieci, dodatkowe środki na emeryturę, wkład własny do kredytu mieszkaniowego, itp.

Podstawowe cechy Programów Systematycznego Oszczędzania:
 • Regularność – PSO wymagają regularnych składek. W zależności od produktu i instytucji finansowej, która go oferuje mogą to być wymagania minimalnych wpłat miesięcznych, kwartalnych, rocznych, itp. Jest to dobry sposób na motywację do oszczędzania, ponieważ brak wpłat w ustalonym w umowie terminie może zaowocować karami finansowymi. Dzięki temu PSO są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą oszczędzać, mają na to środki, ale brak im cierpliwości czy samodyscypliny. Kary za brak regularnych wpłat są doskonałym “strażnikiem”. Programy Systematycznego Oszczędzania mogą też pełnić rolę edukacyjną dla najmłodszych – rodzice (opiekunowie) mogą w ten sposób uczyć oszczędności dzieci od najmłodszych lat.
 • Długoterminowość – programy mogą nie mieć ograniczeń, lub mogą być przewidziane na okres od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Im dłużej trwa oszczędzanie tym finalny zysk będzie większy.
 • Rentowność – PSO mogą być alternatywą dla mało opłacalnych (przy obecnych stopach procentowych) lokat terminowych. W zależności od formy (fundusze inwestycyjne, konta oszczędnościowe, itp.) oraz opłacanych składek różnie może wyglądać finalny zysk. Ważne jest to, że przez długi okres oszczędzania (inna cecha charakterystyczna PSO) możliwe jest zgromadzenie pokaźnego kapitału, a dodatkowy zysk płynie z procentu składanego (odsetki w kolejnych okresach naliczane są od coraz większego kapitału – stały dopływ składek + ew. kapitalizacja odsetek).
 • Zabezpieczenie finansowe – jeżeli nawet PSO nie ma konkretnego celu, zawsze może być traktowany, jako zabezpieczenie finansowe na nagłe wypadki. W niektórych przypadkach oszczędności gromadzone na kontach czy lokatach mogą również stanowić zabezpieczenie kredytów.
 • Opodatkowanie – w niektórych przypadkach długoterminowe oszczędzanie w ramach konkretnych produktów może przynosić korzyści podatkowe. Doskonałym przykładem są tu IKE i IKZE czyli konta emerytalne dostępne w ramach trzeciego filaru emerytalnego. Na przykład IKZE umożliwia nie tylko ominięcie 19% podatku od zysków kapitałowych (zastępuje go 10% zryczałtowany podatek płatny na koniec oszczędzania), ale daje również możliwość odliczeń rocznych składek od podstawy opodatkowania (ulga podatkowa).
 • Opłaty– jest to niewątpliwie cecha negatywna. Instytucje prowadzące PSO mogą pobierać opłaty za założenie, prowadzenie, zarządzanie, prowizje od wpłat, itp. Na inne opłaty mogą składać się kary za brak regularnych, ustalonych w umowie wpłat (lub ich zbyt małą kwotę). Bardzo ważne są również opłaty za wcześniejsze zerwanie umowy (wycofanie się z programu przed upływem terminu zapisanego w umowie). Klienci decydujący się na długoterminowe (nawet kilkudziesięcioletnie oszczędzanie) powinni zapoznać się również z tabelą takich opłat. Zerwanie umowy może ich narazić na pokaźne straty finansowe.


Formy, w jakich mogą być oferowane Programy Systematycznego Oszczędzania:
 • Konta oszczędnościowe – takie i podobne formy systematycznego oszczędzania oferowane są często przez banki. PSO w formie kont oszczędnościowych to umowy na kilka, kilkanaście lat (mogą nie mieć ograniczeń). Klient zobowiązuje się do regularnych wpłat zgodnie z wybraną stawką lub całym programem oszczędzania. Konta tego typu oprocentowane są oprocentowaniem zmiennym (często uzależnionym od WIBOR 3M). W trakcie oszczędzania na korzyść klienta działać może nie tylko kapitał rosnący wraz z kolejną składką, ale również kapitalizacja odsetek. Przykładowe cele takich produktów to oszczędzanie na przyszłość dziecka.
 • Fundusze inwestycyjne – klient decydując się na podpisanie umowy zobowiązuje się do regularnych wpłat. Za jego kapitał nabywane są jednostki funduszy inwestycyjnych. Wybór funduszy zależy od instytucji, która oferuje PSO. Takie oszczędzanie może trwać nawet kilkadziesiąt lat.
 • Konta emerytalne – Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to specjalne produkty umożliwiające regularne odkładanie na przyszłą emeryturę (forma dodatkowa, nieobowiązkowa). W odróżnieniu od innych produktów pozwalających na systematyczne oszczędzanie, te produkty mają z góry przewidziane przeznaczenie. Konta można prowadzić przez kilkadziesiąt lat (aż do emerytury). Limity rocznych wpłat są tu określone odgórnie, przez odpowiednie przepisy prawa.
 • Codzienne oszczędzanie – forma oszczędzania polegająca na automatycznym zaokrąglaniu w górę kwot wydawanych przy codziennych zakupach, opłatach, itp. (przy pomocy karty debetowej, przelewu). Zaokrąglona kwota jest pobierana z konta przy różnego typu transakcjach. Wartość danej transakcji trafia naturalnie do jej prawowitego odbiorcy (sklepu, dostawcy usług, itp.). Niewielka kwota wynikająca z zaokrąglenia trafia na specjalne konto oszczędnościowe klienta. Wszystko działa automatycznie, klient nie musi o niczym pamiętać, “pieniądze odkładają się same”. Odłożone w ten sposób pieniądze pracują na koncie oszczędnościowym lub mogą być inwestowane.
 • Polisy – oferowane przez zakłady ubezpieczeń. Środki dzielone są z reguły na dwie części. Pierwsza (o wiele mniejsza) odkładana jest, jako składka na ubezpieczenie (na życie, dożycie, itp.). Druga część (większa) jest inwestowana w fundusze inwestycyjne. W przypadku śmierci właściciela PSO, pieniądze otrzymuje osoba uposażona.

Gdzie możemy znaleźć Programy Systematycznego Oszczędzania (Programy Systematycznego Inwestowania).
 • Banki – konta oszczędnościowe, produkty inwestycyjne, oszczędzanie na codziennych zakupach, itp.
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Programy Systematycznego Inwestowania, itp.
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe – polisy inwestycyjne, itp.
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne – Indywidualne Konata Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Do czego mogą posłużyć POS?
 • Przyszłość dziecka – na rynku spotykamy specjalne dedykowane oszczędnościom na przyszłość dzieci produkty (bankowe, ubezpieczeniowe, itp.). Gromadzony i pomnażany w ten sposób kapitał może posłużyć na finansowanie edukacji, zakup mieszkania, wkład do kredytu, itp.
 • Zakup mieszkania, wkład własny do kredytu – tu również możemy spotkać specjalne produkty pozwalające oszczędzać na wymienione cele.
 • Emerytura – dodatkowy wkład do przyszłej emerytury. Mogą to być produkty przewidziane przez prawo (IKE oraz IKZE), ale również zwykłe PSO, dla których cel określa sam oszczędzający. Właśnie cele emerytalne są bardzo częstym powodem, dla którego klienci decydują się na regularne odkładanie stosunkowo niewielkich kwot.
 • Inne – to, co właściciel PSO tylko sobie wymarzy.

Programy Systematycznego Oszczędzania to niewątpliwe korzyści płynące z możliwości zaoszczędzenia w długiej perspektywie stosunkowo dużych sum, przy stosunkowo niskim nakładzie miesięcznym (okresowym). Wszystko dzięki rozłożeniu składki w czasie. Do wad można zaliczyć opłaty pobierane przez instytucje prowadzące PSO, zwłaszcza te związane z wcześniejszym zerwaniem umowy czy karami za nieregularne wpłaty.

Konieczność związania się umową z bankiem czy towarzystwem inwestycyjnym na kilkanaście, kilkadziesiąt lat (bez możliwości bezpłatnego wycofania się) też nie brzmi zachęcająco (dla niektórych). PSO to produkt dla osób zdeterminowanych do systematycznego odkładania środków i potrafiących w tym postanowieniu wytrwać.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię