Przyszłość+ nowym programem inwestycyjnym Banku Millennium

Bank Millennium oraz Millennium TFI wprowadziły niedawno do oferty nowy plan regularnego oszczędzania. W ramach Programu Inwestycyjnego Przyszłość + klienci Banku nie będą ponosić opłat za jego otwarcie i prowadzenie oraz nabycie jednostek uczestnictwa. Program jest skierowany do każdego, kto chce regularnie oszczędzać nawet niewielkie kwoty pieniędzy oraz inwestować zgromadzone środki na krajowych, europejskich bądź globalnych rynkach kapitałowych. Całość oparta jest o jednostki uczestnictwa sześciu subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Millennium SFIO. Środki jednak muszą być podzielone na co najmniej dwa subfundusze.

Klienci, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w Programie Przyszłość Plus, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem programu. Nie będą obciążani dodatkowymi opłatami za nabycie jednostek uczestnictwa. Strategia inwestycyjna może być zmieniana dowolną ilość razy bez opłat za zmianę alokacji środków. Czas trwania programu jest ustalany indywidualnie, w przedziale od 5 do 18 lat. Minimalna suma rocznych wpłat to 1200 złotych, jednak pojedyncza wpłata nie może być niższa niż 100 złotych. Nie wymaga się przy tym deklaracji częstotliwości czy liczby wpłat.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię