Program Inwestycyjny Złote Jutro

Program Inwestycyjny Złote Jutro to długoterminowe ubezpieczenie pozwalające zabezpieczyć przyszłość klienta i jego bliskich oferowane przez Bank Pocztowy. Jest to ubezpieczenie na życie pod postacią Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. Umowa jest bezterminowa. Klient musi jednak oszczędzać przez minimum 8 lat. Na produkt składa się regularna składka oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. Klient może oszczędzać na przyszłość i jednocześnie zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę na wypadek swojej śmierci.

Program Inwestycyjny Złote Jutro daje możliwość oszczędzania na emeryturę, przyszłość dzieci czy dowolnie wybrany cel. Na produkt składają się dwa okresy. Pierwszy to okres inwestycyjny, w którym ubezpieczony oszczędza. Drugi to okres rentowy, kiedy to następuje wypłata oszczędności (jednorazowa lub w formie renty okresowej). Minimalna składka to 150 zł miesięcznie. Ponadto klienci mają prawo do dokonywania wpłat dodatkowych. Program Inwestycyjny Złote Jutro to cztery strategie inwestycyjne do wyboru. Różnią się one poziomem ryzyka inwestycji. (Źródło: Bank Pocztowy)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię