Program Budowania Kapitału PKO BP

Program Budowania Kapitału to oferta pozwalająca na długoterminowe i regularne oszczędzanie. W ramach programu klienci mają do wyboru dwa ciekawe rozwiązania: Kapitał na Marzenia i Kapitał na Emeryturę. Każda z propozycji umożliwia inwestowanie środków w rozwiązania depozytowe, depozytowo – inwestycyjne oraz inwestycyjne. Oferta składa się z wielu programów oszczędnościowych pozwalających na odkładanie różnych comiesięcznych składek. Tak o ofercie mówi Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych:

“Sukces sprzedaży lokaty PKO Pierwszy Kapitał i Pracowniczego Programu Emerytalnego pokazuje, że klienci oczekują na produkty długoterminowego i regularnego oszczędzania. Widząc potencjał tych produktów postanowiliśmy wprowadzić do oferty Banku szeroką gamę produktów umożliwiających klientom systematyczne gromadzenie niewielkich kwot w dłuższym horyzoncie czasowym. Wprowadzenie rozróżnienia w zakresie celu, kategorii oraz deklarowanej wpłaty pozwoli klientowi na dopasowanie programu oszczędnościowego do jego potrzeb, skłonności do ryzyka oraz możliwości finansowych.” (Źródło: PKO BP, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię