Poziom inflacji

Ważnym elementem wpływającym na to ile na prawdę zarobimy na danej lokacie bankowej jest poziom inflacji. Zacznijmy od tego, czym jest inflacja. Otóż według najprostszej definicji inflacja to zjawisko długotrwałego wzrostu średniego poziomu cen. Innymi słowy mówiąc inflacja to długotrwały proces spadku wartości pieniądza w gospodarce. Mówiąc obrazowo wraz z upływem czasu za tą samą kwotę pieniędzy możemy nabyć coraz mniej produktów itp.

Istnieje wiele różnych przyczyn inflacji. Oto kilka z nich:


 • nadmierna emisja pieniądza
 • niespodziewane oraz gwałtowne wzrosty kosztów produkcji
 • zwiększenie zagregowanego popytu w gospodarce
 • przeinwestowanie w gospodarce
 • brak równowagi budżetu państwa (wydatki przewyższają wpływy do budżetu)
 • zła struktura gospodarki
 • nadmierna ingerencja państwa w politykę emisji pieniędzy
 • zadłużenie głównych przedsiębiorstw działających w danych sektorach
 • import inflacji
 • monopolizacja gospodarki
 • długotrwała nadwyżka eksportu nad importem

Jak poziom inflacji może wpływać na zyski z lokat terminowych? Zacznijmy od krótkiego opisu pewnego mechanizmu. Modelowo wygląda to tak, że w momencie, gdy rośnie wskaźnik inflacji bank centralny podnosi stopy procentowe. W reakcji na to banki podnoszą stopy oprocentowania lokat. Zgodnie z tym wydawać by się mogło, że realne oprocentowanie powinno być stałe. Jednak jest to tylko sytuacja modelowa.

W prawdziwej gospodarce zjawiska te nie następują równolegle, lecz z pewnym opóźnieniem. Co więcej takowy proces może być z różnych powodów zaburzony. Konsekwencją takich procesów może być sytuacja, w której poziom inflacji rośnie natomiast oprocentowanie lokat się nie zmienia.

Dlatego też chcąc obliczyć realny zysk z danej lokaty w konkretnym okresie należy wziąć pod uwagę zarówno oprocentowanie lokaty, jakie gwarantuje bank jak i poziom inflacji w danym czasie. Jak się okazuje, mimo iż oprocentowanie zapisane w umowie wynosi kilka procent to przy poziomie inflacji na poziomie również kilku procent realne oprocentowanie może wahać się w granicy jednego czy dwóch procent.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię