Potencjał Surowców

Raiffeisen Polbank oferuje swoim klientom nowe ubezpieczenie strukturyzowane o nazwie Potencjał Surowców. Polisa została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA. Produkt został przewidziany na dwa lata, a maksymalny zysk może wynieść nawet 40%. Ubezpieczenie strukturyzowane Potencjał Surowców oparte jest na koszyku czterech surowców: ropa WTI, srebro, nikiel oraz soja. Końcowa stopa zwrotu będzie liczona, jako średnia stopa zwrotu wszystkich surowców znajdujących się w koszyku przy uwzględnieniu specjalnego mechanizmu opracowanego na potrzeby produktu.

W przypadku, gdy końcowa stopa zwrotu z całego koszyka będzie ujemna, klient otrzyma 95% wartości wpłaconego na początku kapitału. Subskrypcja Potencjału Surowców w Raiffeisen Polbank potrwa do 29 sierpnia 2014 roku. Jeżeli klient zrezygnuje z produktu w trakcie trwania subskrypcji otrzyma zwrot wpłaconego kapitału. Gdy zdarzy się to po zakończeniu subskrypcji, a przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności klient będzie zmuszony ponieść opłatę rezygnacyjną w wysokości 1% aktualnej wartości składki.


Na koniec, jeżeli klient zrezygnuje z polisy w trakcie trwania okresu odpowiedzialności dostanie kwotę równą wartości wykupu, czyli aktualną w danej chwili wartość składki pomniejszoną o 1%. Bank nie pobiera opłat wstępnych, minimalna wartość składki ubezpieczeniowej to 5 tysięcy zł. (Źródło: Raiffeisen Polbank, prnews.pl)

ranking lokat

Dodaj swoją opinię