Polski Potencjał w Deutsche Bank

W ofercie Deutsche Bank zadebiutował nowy produkt strukturyzowany: db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał. Produkt przewidziano na 15 miesięcy. Bank daje 100% gwarancji zwrotu wpłaconego kapitału po zakończeniu inwestycji. Subskrypcja lokaty strukturyzowanej potrwa do 20 listopada 2014 roku (jest prowadzona w placówkach banku). Potencjalny zysk z lokaty to 6% w skali trwania inwestycji. Podstawą zysku ma być umocnienie się złotówki w stosunku do euro. Na temat wypowiada się Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska:

“Za prognozą umacniania się złotego w stosunku do euro przemawia wiele czynników. Mimo obniżek stóp procentowych realne stopy w Polsce są nadal jednymi z najwyższych na świecie. Ta sytuacja może przyczyniać się w dalszym ciągu do zainteresowania inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami skarbowymi, powodując napływ kapitału, a w konsekwencji umacnianie się złotego. Perspektywa dalszych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej sprawia, że na rynku powinien utrzymywać się popyt na polskie obligacje, również ze strony inwestorów zagranicznych.” (Źródło: Deutsche Bank Polska, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię