Polisolokaty

Zmiany przepisów miały raz na zawsze uniemożliwić ominięcie podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki. Spowodowały one między innymi zniknięcie z rynku lokat jednodniowych, czyli lokat z dzienną kapitalizacją. Jednak instytucje finansowe znalazły inny sposób na uniknięcie wspomnianego podatku. Mowa tutaj o polisolokatach. Czym jest takowa polisa lokacyjna?

Otóż mimo tego, że jest to oferta bankowa tak na prawdę jest to polisa ubezpieczeniowa na życie. Działa to na zasadzie zgodnie, z którą klient za pośrednictwem banku nabywa polisę ubezpieczeniową na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym współpracującym z danym bankiem. Taka polisa ma ograniczony do minimum termin ważności, a także minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Po upływie zapisanego w umowie okresu właściciel takowej polisy otrzymuje sumę ubezpieczenia skalkulowaną tak by ostateczny zysk był na poziomie kilku procent. W ten sposób zyski z odsetek nie podlegają opodatkowaniu na okoliczność zysków kapitałowych.


Należy jednak pamiętać o jednej ważnej kwestii, jaka odróżnia tradycyjne polisy bankowe od polis lokacyjnych w przypadku, których bank jest tak naprawdę jedynie pośrednikiem między klientem, a towarzystwem ubezpieczeniowym. Chodzi tutaj o gwarancje takich lokat czy też polis. Lokaty bankowe objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zapewnia on 100% gwarancji depozytów do kwoty 100 tys. euro. Polisy ubezpieczeniowe są objęte gwarancjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewnia ochronę 50% wartości polisy do kwoty 30 tys. euro.

Wybierając konkretną ofertę polis lokacyjnych należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób bank podaje oprocentowanie. Może się zdarzyć tak, że banki chcąc zachęcić klienta wysokim oprocentowaniem podawać będą je wraz z wliczonym podatkiem Belki. Jest to zabieg marketingowy, ponieważ w przypadku wypłat odszkodowań z polis ubezpieczeniowych nie mamy do czynienia z obowiązkiem płatności takowego podatku, a więc i tak nie będzie on dotyczył tych lokat. W związku z tym realne oprocentowanie, jakim na prawdę będzie objęta polisa lokacyjna będzie niższe.

Jako że polisa lokacyjna jest tak na prawdę polisą na życie (jej pewnego rodzaju formą) daje możliwość wyznaczenia osoby uposażonej na wypadek śmierci właściciela polisy.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię