Podatek Belki

Podatek Belki to potoczna nazwa podatku od dochodów kapitałowych. Jest to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatkiem Belki objęte są następujące przychody:

  • odsetki od wkładów oszczędnościowych
  • odsetki z tytułu innych form oszczędzania
  • odsetki od środków na rachunkach bankowych
  • odsetki od pożyczek
  • zyski z tytułu posiadania papierów wartościowych i akcji
  • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych
  • dochody z odpłatnego zbycia prawa poboru
  • przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych pochodzące z przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów takich funduszy
  • dochody z odpłatnego zbycia tzw. pochodnych instrumentów finansowych

Opodatkowane na zasadach ogólnych są dochody kapitałowe ze spółek takich jak spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia czy wspólnego posiadania rozlicza się na zasadach ogólnych, tzn. dolicza się je po prostu do innych źródeł przychodów i rozlicza w zeznaniu rocznym wg dwustopniowej skali podatkowej. Rozliczenie w formie ryczałtowej jest wtedy, gdy podatek jest przekazywany przez płatnika – płatnikiem jest najczęściej podmiot wypłacający odsetki, dywidendę, czyli np. bank, fundusz inwestycyjny do urzędu skarbowego, a więc podatnik nie musi obliczać ani wpłacać podatku, czyni to za niego płatnik.


Według ustawy podatek ten wynosi 19%. Aby go obliczyć należy zaokrąglić kwotę zysku do pełnych złotych następnie policzyć 19% z tej kwoty i zaokrąglić wynik do pełnych złotych. Zaokrąglenie kwoty polega na tym, że każdą kwotę, dla której ilość groszy jest między 1 gr., a 49 gr. (np. 3, 47 zł) zaokrąglamy w dół, a każdą kwotę od 50 gr., do 99 gr. zaokrąglamy w górę (np. 5, 79 zł). Dla 3, 47 zł będzie to 3, 00 zł, a dla 5, 79 zł będzie to 6, 00 zł. Obliczenie 19% podatku dla kwot 3, 00 zł i 6, 00 zł to 0, 57 zł i 1, 14 zł. Po zaokrągleniu podatku 0, 57 zł wychodzi 1, 00 zł, a dla podatku 1, 14 zł również 1, 00 zł. Dopiero kwoty uzyskane w ostatnim etapie są rzeczywistymi kwotami podatku, jaki należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego z tytułu uzyskania zysków kapitałowych.

Jednak takowa forma zaokrąglania stała się podstawą do powstania lokat z kapitalizacją jednodniową, czyli innymi słowy mówiąc tak zwanych lokat antybelkowych. W sytuacji, gdy naliczony podatek od zysku kapitałowego na lokacie był niższy aniżeli 50 groszy można go było zaokrąglić do zera. Pozwalało to uniknąć płacenia podatku Belki. W 2012 roku weszły jednak w życie przepisy zgodnie, z którymi obowiązuje zaokrąglenie do pełnych groszy. Położyło to niejako kres lokatom wspomnianego rodzaju. Jednak pojawiły się inne sposoby na to by ominąć podatek od zysków kapitałowych. Mowa tutaj na przykład o tak zwanych poliso lokatach.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię