Plusy lokat

Jednym ze sposobów na inwestowanie i pomnażanie posiadanego kapitału jest lokowanie ich w depozytach bankowych, czyli innymi słowy mówiąc w lokatach bankowych. W zależności od typu lokaty charakteryzować mogą ją różne cechy. Tym niemniej szereg cech jest dla wszystkich lokat wspólnych. Tak czy inaczej można wyróżnić kilka z nich, które przemawiają właśnie za wyborem lokat spośród innych instrumentów finansowych pozwalających na pomnażanie posiadanego kapitału. Oto podstawowe zalety czy też mówiąc inaczej plusy lokat.

Po pierwsze zaletą lokat jest bezpieczeństwo inwestycji. Typowe lokaty terminowe uznawane są podobnie jak obligacje za jedne z najpewniejszych i najbezpieczniejszych źródeł zysku. Należy przypomnieć, że wszystkie depozyty polskich banków są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bezpieczeństwo tego typu instrumentów powoduje, że są one często używane, jako swego rodzaju gwarancja zwrotu pewnych inwestycji.


Tak jest na przykład w przypadku tzw. lokaty strukturyzowanej. Składa się ona z dwóch części, a mianowicie z bezpiecznej inwestycji, czyli w wielu wypadkach właśnie lokaty terminowej oraz bardziej ryzykownych opcji. W tym układzie klienci najbardziej nastawiają się na wysoki zysk z ryzykownych opcji, ale jednocześnie zabezpieczają swój kapitał lokatą. W przypadku nieudanej inwestycji lokata zapewnia zwrot włożonego kapitału. Co jeszcze może być zaletą lokaty?

Jak się okazuje pieniądze zgromadzone na lokacie mogą stanowić zabezpieczenie kredytu. W takim przypadku starając się o kredyt czy to konsumpcyjny czy mieszkaniowy możemy użyć lokaty, jako zabezpieczenia. W takim przypadku bank przejmie nasze środki, jeżeli nie będziemy w stanie spłacać kredytów.

Niektóre lokaty charakteryzują się również dość sporą elastycznością. W ich przypadku możemy zarówno dopłacać kolejne środki do już zdeponowanego kapitału lub też wypłacać część lub nawet całość środków przez zakończeniem lokaty. Ponadto zaletą części lokat jest częsta kapitalizacja odsetek, co zwiększa zarobek takowej lokaty poprzez systematyczne powiększanie kapitału pracującego na końcowy zysk o odsetki wypracowane w poszczególnych okresach trwania lokaty.

Lokata może również stanowić źródło stałego dochodu. W takim przypadku warto wspomnieć o tak zwanej lokacie rentierskiej. W jej przypadku wraz z kolejnymi okresami trwania lokaty odsetki nie ulegają kapitalizacji tylko są wypłacane na z góry wskazane konto. W ten sposób mamy regularny dochód przez cały czas trwania lokaty, co może wpływać na przykład na zwiększenie naszej zdolności kredytowej.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię