Pioneer Pekao odnotowuje wzrost

181 milionów zł to październikowe saldo wpłat i umorzeń funduszy i subfunduszy odnotowane przez Pioneer Pekao TFI. Jest to najlepszy wynik uzyskany od maja ubiegłego roku. Dużą zasługę w tak dobrych wynikach ma sprzedaż w segmencie rozwiązań o niskim stopniu ryzyka. Podobnie jak w poprzednich miesiącach liderem sprzedaży netto został Pioneer Pieniężny Plus. Klienci wpłacili do niego przeszło 77 milionów zł. Za nim uplasował się Pioneer Gotówkowy z wpływem przeszło 76 milionów zł oraz Pioneer Pieniężny z wpływem przeszło 52 miliony zł.

Łącznie od początku roku wymienione wyżej trzy subfundusze pozyskały przeszło 772 milionów zł (netto). Tak na temat wyników wypowiedział się Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI: “Miesiąc październik był kontynuacją trendu z poprzednich miesięcy. Inwestorzy coraz odważniej korzystali z oferty funduszy, aczkolwiek znaczna część środków trafiła do funduszy o najniższym stopniu ryzyka. Z pewnością na rosnące zainteresowanie funduszami ma wpływ obniżenie stóp procentowych i w konsekwencji oprocentowania lokat.” (Źródło: prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię