Jak uzyskać najwyższe odsetki z lokaty?

Jak uzyskać najwyższe odsetki z lokaty?

Według danych Narodowego Banku Polskiego listopad i grudzień przyniosły wzrost zainteresowania lokatami, pomimo spadającej wartości ich oprocentowania. Odnotowano napływ 2 miliardów złotych nowych środków. Decydując się na założenie lokaty, warto dowiedzieć się, co zrobić, by uzyskać możliwie najlepsze oprocentowanie na lokacie. Pierwszą zasadą jest bycie nowym klientem. Okazuje się, że najbardziej opłaca się cięgle przenosić pieniądze z banku do banku. Nowi klienci mogą bowiem liczyć na specjalne warunki.

ranking lokat

Lokata w IKO – na jakich warunkach?

Lokata w IKO – na jakich warunkach?

Lokata w IKO skierowano do klientów, którzy posiadają w PKO Banku Polskim rachunek bankowy. Jest ona produktem depozytowym. Lokatę tę można założyć, korzystając wyłącznie z kanału mobilnego. Produkt jest dostępny w kilku wariantach czasowych. Taką lokatę można otworzyć na okres od 1 do 24 miesięcy. Minimalna kwota depozytu jest w takżym przypadku jednakowa i wynosi tysiąc złotych. Górne ograniczenie wprowadzono jedynie w najkrótszym wariancie – miesięcznym. Wówczas maksymalna kwota wpłacanych pieniędzy może wynieść 10 tysięcy złotych. Dłuższe okresowo produkty nie mają takiego ograniczenia. Lokata 1-miesięczna objęta jest również ograniczeniem liczbowym. Otworzyć można tylko jeden depozyt.
Lokata Mobilna w Banku Millennium – na jakich warunkach?

Lokata Mobilna w Banku Millennium – na jakich warunkach?

Lokata Mobilna w Banku Millenium jest lokatą na okres 3 miesięcy. Oferta ta została przygotowana dla posiadaczy kont, korzystających z aplikacji mobilnej Banku. Aby założyć Lokatę Mobilną, trzeba posiadać smartfon, tylko dzięki niemu bowiem możemy wnioskować o otwarcie lokaty. Należy bowiem wybrać odpowiednią zakładkę w aplikacji oraz skierować aparat w telefonie na baner zlokalizowany na górze podstrony dotyczącej Lokaty Mobilnej Deponowana kwota musi wynosić co najmniej 500 złotych. Kwota maksymalna zaś została wyznaczona na 10 tysięcy złotych. Można posiadać wyłącznie jedną Lokatę Mobilną.

Nowe oferty w Alior Banku

Nowe oferty w Alior Banku

Alior Bank obecnie obsługuje klientów z zakresu działalności, jaką przejął od Banku BPH. Wyszedł więc z nowymi ofertami. Teraz można skorzystać z oferty Lokaty na 100 dni, którą można założyć na kwotę od 1 do 10 tysięcy złotych, jednak bez możliwości jej odnowienia. Oferta Lokata na start zaś jest skierowana do osób, które od 1 stycznia 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku nie posiadały rachunku osobistego w części Banku BPH przejętej przez Alior Bank oraz założą Kapitalne Konto lub Maksymalne Konto w czasie trwania oferty.

Liczba oszczędzających Polaków równa ze średnią europejską

Liczba oszczędzających Polaków równa ze średnią europejską

Jak wynika z międzynarodowego badania Finansowy Barometr ING ponad dwie trzecie Polaków deklaruje posiadanie oszczędności. Oznacza to wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Badana sprzed roku wskazywały na to, że do oszczędzania przyznawała się mniej niż połowa rodaków. Jedną z przyczyn powiększenia się grona oszczędzających jest wejście w życie programu 500+, który umożliwił gospodarstwom domowym na odłożenie pierwszych oszczędności.

Przyszłość+ nowym programem inwestycyjnym Banku Millennium

Przyszłość+ nowym programem inwestycyjnym Banku Millennium

Bank Millennium oraz Millennium TFI wprowadziły niedawno do oferty nowy plan regularnego oszczędzania. W ramach Programu Inwestycyjnego Przyszłość + klienci Banku nie będą ponosić opłat za jego otwarcie i prowadzenie oraz nabycie jednostek uczestnictwa. Program jest skierowany do każdego, kto chce regularnie oszczędzać nawet niewielkie kwoty pieniędzy oraz inwestować zgromadzone środki na krajowych, europejskich bądź globalnych rynkach kapitałowych. Całość oparta jest o jednostki uczestnictwa sześciu subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Millennium SFIO. Środki jednak muszą być podzielone na co najmniej dwa subfundusze.

Lokata Deklasująca w BGŻOptima

Lokata Deklasująca w BGŻOptima

Ruszyła właśnie VI – limitowana – edycja Lokaty Deklasującej w BGŻOptima. W jej ramach udostępniono 5 tysięcy czteromiesięcznych depozytów z oprocentowaniem w wysokości 2,3%. Ofertą objęte będą tylko nowe środki deponowane w BGŻOptima. To już kolejna edycja tego produktu. Teraz każdy klient może założyć do trzech depozytów o maksymalnej wartości 100 tysięcy złotych. Warunkiem skorzystania z promocyjnego oprocentowania na depozycie jest ulokowanie na nim nowych środków.

Inwestycje dla seniora

Inwestycje dla seniora

Badania Zamożności Gospodarstw Domowych pokazują, że Polacy powyżej 65. roku życia decydują się na bezpieczne rozwiązania w kwestii inwestowania pieniędzy. Z kolei dane Narodowego Banku Polskiego twierdzą, że seniorzy, którzy ukończyli już 65 lat, najchętniej trzymają swoje aktywa finansowe na depozytach bankowych. Grupa ta chętnie korzysta także z ubezpieczeń emerytalnych i polis na życie. Okazuje się, że w tak zwanym III filarze środki ulokowane ma ponad 44% tego pokolenia. Osoby starsze nie posiadają już żyłki ryzykanta, co widać w danych statystycznych. Na fundusze inwestycyjne decyduje się jedynie lekko ponad 5% tej grupy wiekowej.

Oszczędzanie w Toyota Banku

Oszczędzanie w Toyota Banku

Eksperci Toyota Bank zgodnie twierdzą, że ich oferta wyróżnia się znacząco na tle konkurencyjnych produktów innych banków, zwłaszcza biorąc pod uwagę depozyty długoterminowe. Klienci decydujący się na zdeponowanie swoich oszczędności na lokatach rocznych i dłuższych, mogą wypracować ponadprzeciętne zyski. Jedną z korzystniejszych lokat na dłuższe terminy jest Depozyt Plus od Toyota Bank. Jest on oferowany w trzech wariantach czasowych – 12, 24 i 36 miesięcy. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 2,30%, 2,60% (z gwarancją oprocentowania na 2 lata) oraz 2,75%( w każdym z trzech lat trwania lokaty). Oznacza to, że otwierając Depozyt Plus 24 M, suma oprocentowania po dwóch latach wyniesie 5,20 %, a zakładając Depozyt Plus 36 M, będzie to aż 8,25%.

Depozyty długoterminowe jako zabezpieczenie finansowe Polaków

Depozyty długoterminowe jako zabezpieczenie finansowe Polaków

Lokaty bankowe stanowią najpopularniejszy sposób na oszczędzanie i zabezpieczenie przyszłości w Polsce. Jednak okazuje się, że efektywnym i bezpiecznym narzędziem do pomnażania oszczędności są również depozyty długoterminowe. Narodowy Bank Polski podaje, że lokaty bankowe są nadal najpopularniejszym narzędziem oszczędzania wśród Polaków, ponieważ stanowią dla nich jeden z najbezpieczniejszych sposobów na pomnażanie zysków, gdyż objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.