Oszczędzać czy inwestować?

Powszechnie przekonanie o tym, że oszczędzanie jest konieczne wcale nie mobilizuje Polaków, by robić to regularnie. Według raportu CBOS aż 60% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Oszczędzanie nastawione jest na to, by w sposób bezpieczny przechować nadwyżkę finansową i w domyśle przeznaczyć ją na jakiś odległy cel. W przypadku nadwyżki gotówki można zainwestować w obligacje Skarbu Państwa, firm lub samorządów lub wiele innych, do których zalicza się nieruchomości, papiery wartościowe, antyki, itp. Inwestowanie pozwala na pomnażanie oszczędności.

Możliwość zwielokrotnienia swoich zysków to jedno, ale trzeba także uwzględnić ryzyko ich całkowitej utraty. Podjęcie takiej decyzji zależy w dużej mierze od uwarunkowań psychicznych danej osoby – czy radzi sobie z podejmowanie ryzyka i ryzykownych decyzji, nie poddaje się po porażce. W przypadku, kiedy zdecydowanie nie jest się zdolnym do podejmowania niepewnych czynności warto pozostać wyłącznie przy bezpieczniejszym odkładaniu pieniędzy. Dlatego trzeba najpierw zastanowić się nad tym, co jest ci bliższe i dopiero wtedy podjąć decyzję.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię