Oszczędnościowe obligacje skarbowe – oferta majowa

Oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych nie ulegnie w maju zmianie w porównaniu do miesiąca poprzedniego (kończącego się właśnie kwietnia). Zgodnie z tym oprocentowanie dwuletnich papierów wartościowych nadal będzie wynosiło 2%. Obligacje można nabywać telefonicznie, za pośrednictwem Internetu (przez odpowiedni serwis lub przez konto Inteligo) oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Głos w sprawie majowej oferty obligacji zabiera Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów:

“Obecna sytuacja na rynku finansowym nie wskazuje na potrzebę dokonywania zmian w oprocentowaniu obligacji oszczędnościowych, tak więc oferta majowa utrzymuje warunki z poprzedniego miesiąca. Obligacje 2-letnie oferują zyskowność na poziomie 2,00%, co jest stawką wyższą od rentowności analogicznych obligacji skarbowych dostępnych dla dużych inwestorów na rynku hurtowym (nieco powyżej 1,6%). Również pozostałe obligacje oszczędnościowe sprzedawane w maju oferują znacznie lepszą zyskowność od obligacji handlowanych na rynku hurtowym. Utrzymany został korzystny dla nabywców (obniżony w kwietniu br.) poziom opłat za przedterminowy wykup obligacji. W przypadku konieczności wycofania oszczędności ponoszony koszt to 70 groszy za każdą obligację 2-, 3- i 4- letnią i 2 zł przy przedterminowym wykupie obligacji 10-letniej.”


ranking lokat

Dodaj swoją opinię